ⓘ Tartu Universitātes slimnīca. Tartu akadēmiskās medicīnas pirmsākumi ir rodami 1632. gadā, kad pēc karaļa Gustava II Ādolfa rīkojuma dibināta Zviedru Vidzemes u ..

                                     

ⓘ Tartu Universitātes slimnīca

Tartu akadēmiskās medicīnas pirmsākumi ir rodami 1632. gadā, kad pēc karaļa Gustava II Ādolfa rīkojuma dibināta Zviedru Vidzemes un Igaunijas provinču augstskola Academia Gustaviana 1632-1656 ar medicīnas fakultāti. Napoleona karu laikā 1802. gadā Krievijas impērijas valdība universitāti atjaunoja un par patoloģijas un terapijas profesoru uzaicināja Danielu Georgu Balku, kas 1804. gadā kā universitātes rektors Rīgas pakalnā esošajā Dālstrēma namā nodibināja Tērbatas Universitātes klīniku latīņu: Clinicum Universitatis Dorpatensis. 1843. gadā izveidoja atsevišķu ginekoloģisko klīniku, vēlāk arī daudz citu atsevišķu klīniku dažādās Tērbatas pilsētas daļās.

Pēc Igaunijas neatkarības atjaunošanas 1990. gadā Tartu Universitātes dažāda profila mācību klīniku pārveide par vienotu Igaunijas medicīnas kultūras centru kļuva par augstākā līmeņa politisko debašu objektu. 1993. gadā daudzās universitātes klīnikas juridiski apvienoja vienotā Tartu Universitātes slimnīcā, bet 1998. gadā Igaunijas valdība, Tartu Universitāte un Tartu pilsēta noslēdza vienošanos par patstāvīga nodibinājuma fonda "Tartu Universitātes Slimnīca" kā Igaunijas medicīnas vadošās institūcijas izveidi.

                                     

1. Misija un galvenais mērķis

Tartu Universitātes slimnīcas misija ir nodrošināt Igaunijas medicīnas nepārtrauktību un attīstību ar augstākā līmeņa intergrētas medicīniskās ārstniecības, izglītības un zinātnes palīdzību. Galvenais mērķis ir sniegt pacientiem augstas kvalitātes ārstēšanu, Tartu universitātes studentiem un docētājiem nodrošināt apmācības iespējas un kopā ar universitāti attīstīt medicīnas zinātni.

                                     

2. Struktūra

Pārvalde

Tartu Universitātes slimnīcu pārvalda Padome ar astoņiem locekļiem, kurai pakļaujas Valde ar četriem locekļiem. Valdei padotas Universitātes klinikas un dienesti.

Klīnikas

 • Bērnu klīnika
 • Psihiatrijas klīnika
 • Radioloģijas klīnika
 • Sieviešu klīnika
 • Internās medicīnas klīnika
 • Hematoloģijas un Onkoloģijas klīnika
 • Ķirurģijas klīnika
 • Neiroloģijas klīnika
 • Sporta medicīnas un Rehabilitācijas klīnika
 • Anestezioloģijas un Intensīvās aprūpes klīnika
 • Ausu klīnika
 • Dermatoloģijas klīnika
 • Sirds klīnika
 • Plaušu klīnika
 • Stomatoloģijas klīnika
 • Traumatoloģijas un Ortopēdijas klīnika
 • Acu klīnika
                                     

3. Jaunbūve

Tartu Universitātes slimnīcas jaunās daļas būvēšanai piesaistīja Somijas arhitektu biroju ar lielu pieredzi slimnīcu celtniecībā. Jaunās slimnīcas celtniecības pirmā fāze tika pabeigta 2008. gadā. 2013. gada nogalē tika ielikts pamatakmens trīs ēku kompleksam, kurā ietilpst onkoloģijas, acu slimību, internās medicīnas un ķirurģijas klīnikas, kā arī laboratorija un aptieka. Jaunbūves otro fāzi 39 tūkstošu m 2 platībā pabeidza 2015. gada beigās. Pusi no 77 miljonu eiro lielajām izmaksām piesaistīja no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda. Tiek plānota arī būves trešā fāze. Kad uzcels bērnu slimnīcas korpusu, jaunajā slimnīcā būs apvienotas visas galvenās medicīnas nozares.